• thiennamjscweb

Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời tại huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận.

- Giới thiệu Dự án:……

- Một số hình ảnh: ….14 views0 comments