top of page
  • Writer's picturethiennamjscweb

Cập nhật diện tích cho thuê còn trống đến thời điểm hiện tại (theo từng tuần, tháng)

Updated: May 5, 2020

1. Dự án MecoComplex 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Cần tho thuê diện tích mặt bằng kinh doanh:

- Tầng 1 tòa nhà văn phòng: cần cho thuê địa điểm đặt cây ATM tại vị trí 02 cây ATM của hội sở Vietcombank mới chuyển điCần cho thuê diện tích văn phòng cho thuê:

- Tầng 4 tòa nhà văn phòng: cần cho thuê 06 ô văn phòng, diện tích từ 9,3m2 - 10m2 – 12m2 – 14m2 16m2

- Tầng 1 tòa nhà nhà văn phòng: cần cho thuê 01 ô văn phòng, diện tích 95m2

- Tầng 1 tòa nhà HH1: cần cho thuê 1 ô diện tích 800m2

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Anh Tâm 0962351486 hoặc Mr Tiến 0982 241 265


4 views0 comments
bottom of page